Rowerzyści a ruch drogowy

Chcąc bezpiecznie poruszać się na naszym jednośladzie po mieście, koniecznie musimy dokładnie poznać przepisy ruchu drogowego dla rowerzystów. Przede wszystkim należy pamiętać, że dzieci i młodzież pomiędzy 10 a 18 rokiem życia mogą jeździć po drogach publicznych wyłącznie jeżeli posiadają kartę rowerową. Wyłączeni z tego obowiązku są tylko ci, którzy mając lat ponad 14 posiadają uprawnienia do kierowania motorowerem, lub ponad 16 i posiadają prawo jazdy kategorii A1 lub T. Po ukończeniu 18 roku życia każdy staje się automatycznie pełnoprawnym rowerzystą, któremu karta rowerowa nie jest już potrzebna. Przepisy ruchu drogowego dla rowerzystów dzieci i młodzież ze szkoł podstawowych poznają w trakcie zajęć z edukacji komunikacyjnej. Podczas nich uczą się zasad ruchu drogowego, znaków, a także mają zajęcia praktyczne na specjalnie zaprojektowanych placach manewrowych. Po zakończeniu zajęć zdają egzamin teoretyczny, a po jego pozytywnym zaliczeniu – praktyczny na placu, obejmujący jazdę prostą i po łuku, skręcanie i włączanie się do ruchu, jak również znajomość znaków drogowych i sygnalizacji.