Quetelet dawno temu opracował pewien wzór matematyczny, który zakłada że iloraz twojej wagi do kwadratu