Rozważania na temat łamigłówki sudoku powinno się rozpocząć od przedstawienia jej planszy, zasad a następnie odpowiedzieć na pytanie: jak się gra w sudoku?” Podstawową planszą, z którą mamy do czynienia w przypadku sudoku jest kwadrat o wymiarach 9 x 9. Jest on podzielony grubymi liniami na dziewięć małych kwadratów o wymiarach 3 x 3. Stanowią one podstawę gry. Do uzupełniania pól na planszy służą cyfry z zakresu od 1 do 9. W każdym kwadracie, wierszu oraz kolumnie mogą pojawić się jeden raz. Na planszy wyjściowej odnajdziemy wpisane już kilka cyfr.

 

Ich położenie na konkretnej planszy nie może ulec zmianie. Rozwiązywanie planszy najczęściej rozpoczyna się od wybrania małego kwadratu, w którym jest wpisane najwięcej cyfr. W ten sposób najłatwiej dopasować pozostałe brakujące cyfry. Kolejno przechodzi się do następnych kwadratów stopniowo wypełniając całą planszę. Można również brać pod uwagę wiersze lub kolumny dużego kwadratu, które także posiadają dużą liczbę uzupełnionych cyfr. Najlepiej jest przeplatać uzupełnianie małych kwadratów, kolumn oraz wierszy. Można również skupiać się po kolei na poszczególnych cyfrach na całej planszy.