W przypadku kiedy musimy wynająć kontenery na gruz Warszawa warto zapoznać się z pewnymi dokumentami. W tym artykule opowiemy na najbardziej wykorzystywanych dokumentach podczas przekazania odpadów. Skupimy się m.in. na karcie przekazania odpadów oraz prowadzeniu ewidencji. Przekażemy informacje na temat przedsiębiorstw, które muszą stosować tego typu dokumentację. Zapraszamy do zapoznania się z trudnym tematem składowania odpadów.

Kiedy stosować kartę przekazania odpadów?

W zasadzie we wszystkich sytuacjach, kiedy chcemy komuś powierzyć odpady. Zanim kontenery na gruz Gdynia trafią na naszą działkę musimy się uzbroić w 2-3 egzemplarze tego typu dokumentu. Ich ilość zależy przede wszystkim od tego, kto wykonuje dla nas usługę transportową. Jeśli wykonujemy ją sam odbiorca dwa pliki dokumentu w zupełności wystarczą. Karta jest dość prosta w zrozumieniu. Treść także ułatwia jej wypełnianie.

Karty muszą stosować przedsiębiorcy małych, średnich oraz dużych firm. Nie ma całkowitego wyłączenie z prowadzenia karty, chyba że nie jesteś przedsiębiorcą wtedy ten obowiązek Cię nie dotyczy. Również osoby fizyczne są wyłączone z prowadzenia katy oraz ewidencji, o których powiemy za chwilę.

Kiedy stosować ewidencję wywozu odpadów?

Gdy kontenery na gruz Poznań opuszczają naszą posesje powinny być odnotowane w specjalnym spisie. Tego rodzaju katalogu muszą przestrzegać przedsiębiorcy. Do ich obowiązków należy m.in. odnotowywać wagę, kod oraz kwalifikację odpadu, który opuszcza ich przedsiębiorstwo. Zaniechanie tego procesu grożą kary w postaci grzywny. Z tego względu wiele przedsiębiorstw rzetelnie prowadzi własne ewidencje.

Z tego obowiązku są wyłączone pewne instytucje. Całkowity wyłączenie z prowadzenia ewidencji posiadają m.in. wytwórcy odpadów komunalnych oraz warsztaty samochodowe, które zajmują się demontażem pojazdów. Z obowiązku są wyłączone także firmy, które zajmują się złomowaniem samochodów. Osoby fizycznie oraz nie będące przedsiębiorcami także zaliczają się do grona z brakiem prowadzenia ewidencji.

Inną grupę stanowią przedsiębiorcy. To głownie oni mogą liczyć na pewne ograniczenia zw. z ewidencją odpadów. Zwykle te ograniczenia dotyczą ilości składowania danych materiałów. Dla drewna, szkła, gipsu, gruzu, ceramiki oraz betonu wynik składowania nie może przekroczyć 5 Mg. W innych przypadkach np. składowania odpadów z kory oraz wióry bez ewidencji przedsiębiorca może wywieźć z własnej posesji aż 10 Mg. Bez żadnych ograniczeń można pozbyć się trawy oraz odchodów zwierzęcych.