Odpowiednio napisane CV i listy motywacyjne są zazwyczaj Pierwszym krokiem do uzyskania możliwości pojawienia się na rozmowie kwalifikacyjnej lub uczestniczenia w dalszych etapach rekrutacji. Należy te dokumenty napisać w taki sposób, aby potencjalny pracodawca widział nasz profesjonalizm Ale także był zainteresowany dalszym kontaktem z nami.

CV kucharz

CV kucharza powinno zawierać na pierwszym miejscu informacje dotyczące zdobytego innych pracach doświadczenia. Na stanowisku kucharza bowiem jest to bardzo ważny element. Dlatego też, należy opisać dokładne miejsca w których pracowaliśmy, uwzględniając w tym wszelkie obowiązki które należały do naszej pracy podczas wykonywania jej na danym stanowisku. W dalszej części curriculum vitae powinniśmy zawrzeć informacje na temat naszego wykształcenia zdobytego w szkołach gastronomicznych A także wszelkie kursy które odbywaliśmy w trakcie ostatnich lat i jesteśmy w stanie potwierdzić jednym z dokumentami.

CV można zobaczyć także krótką informację przedstawiającą naszą osobę i pokrótce opisującą nasze doświadczenie na zasadzie listu motywacyjnego lecz w skróconej formie.